UVA a UVB paprsky. Co škodí pleti víc?

UVA a UVB paprsky. Co škodí pleti víc?
Rubrika: Zdravý život 24.07.2018
tisk

Většina opalovacích krémů udává pouze hodnotu SPF. Věděli jste ale, že toto označení podává informaci výhradně o schopnosti produktu chránit pleť před UVB zářením? A víte také, jak moc dokáží pleť poškodit UVA paprsky?

SPF, Sun Protection Factor čili ochranný sluneční faktor značí schopnost daného přípravku bránit poškození pleti před UVB paprsky. Toto poškození se měří jako poměr erytémové odpovědi, tedy začervenání nechráněné pleti ku začervenání pleti chráněné. Zjednodušeně řečeno, SPF udává dobu, o jakou vydrží pleť natřená daným produktem déle chráněná, tedy nespálená od sluníčka, ve srovnání s tím, jak rychle by se spálila bez opalovacího krému.

Nadměrná pigmentace kvůli UVB

Co s pletí UVB paprsky „provádí“? Poškozují epidermální vrstvu kůže a hrají významnou roli také v rozvoji rakoviny kůže. Reaktivní druhy kyslíku, typy volných radikálů, vznikající v důsledku působení UVB paprsků na kůži, jsou navíc příčinou poškození endogenních chromoforů, látek absorbujících elektromagnetické záření. Nejznámějším z nich je melanin.

Když dojde k jeho oxidaci, okamžitě se ztmaví. Výsledkem je opálení pleti, ale také pihy Je-li UVB paprsků mnoho, způsobí apoptózu kožních buněk keratinocytů, tedy jejich odumření. A čím to končí? Dyskeratotickými a od sluníčka spálenými buňkami, které jsou navenek vidět v podobě nadměrné pigmentace a stařeckých skvrn.

UVB záření může také způsobovat rakovinu kůže. Paprsky excitují molekuly DNA v buňkách kůže, které začínají utvářet kovalentní vazby mezi přilehlými thyminovými bázemi, čímž vznikají thymidinové dimery. Dimery narušují dvoušroubovici DNA, a tím způsobují mutace vedoucí až k rakovinnému růstu.

UVB paprsky se podílí na:

  • Spálení od slunce
  • Nadměrné pigmentaci
  • Zánětu
  • Přímém poškození DNA
  • Poškozování očí
  • Rakovině kůže

Jak je to s tím, jak moc SPF brání proti UVB záření? Žádné SPF nedokáže zabránit 100% působení záření, ale například SPF 30 dokáže blokovat na 97 %. Přečtěte si o tom v tom článku:

Ochranný SPF faktor v opalovacích krémech vás ochrání jenom před UVB zářením! Ochranný SPF faktor v opalovacích krémech vás ochrání jenom před UVB zářením! O škodlivosti UVA a UVB záření se mluví skoro všude. Věděli jste ale, že onen vzývaný „SPF“ faktor, který vidíme na každé lahvičce opalovacího krému, se týká jen UVB záření? A víte vůbec, co ono „SPF“ vlastně znamená?

Co je horší, UVA nebo UVB?

UVB záření se dostává do epidermis, na druhou stranu UVA prostupuje až do dermis, kde dokáže napáchat ještě větší škody. UVA paprsky jsou hlavní příčinou předčasného stárnutí pleti. V dermis se totiž, na rozdíl od epidermis, nachází kolagen. Ten je hlavním stavebním prvkem kůže. Dermální fibroblasty utváří prekurzor kolagenu zvaný prokolagen, jehož molekuly se na kolagen dále přeměňují. Ještě před vysvětlením vlivu UVA paprsků je ale třeba zmínit, že vznik kolagenu regulují dvě látky:

  • Transformační růstový faktor beta: cytokin podporující produkci kolagenu
  • Aktivační protein: transkripční faktor, který produkci kolagenu inhibuje, a naopak urychluje rozklad kolagenu enzymem matrix metaloproteináza

Když je kůže vystavena UVA záření, vznikají reaktivní druhy kyslíku. UVA paprsky utváří v kůži singletové druhy kyslíku skrze proces fotosenzitizačních reakcí s intracelulárními chromofory.

Kolagen má kvůli UVA utrum

Tyto reaktivní druhy kyslíku mohou mít za následek oxidativní poškození buněčných stěn, lipidových membrán, mitochondrií a DNA. Volné radikály přitom hrají významnou roli v signálních drahách molekul. Navyšují expresi aktivačního proteinu, který zase navyšuje expresi matrix metaloproteinázy zodpovědné za rozklad kolagenu. UVA záření kromě toho snižuje expresi transformačního růstového faktoru beta podporujícího vznik kolagenu.

Také před UVA paprsky je proto nutné pleť chránit. Jenže jak zjistíte, že produkt před UVA zářením ochranu vůbec poskytuje? Zajistí vám ji označení „širokospektrální“. V jejím případě musí být poměr ochrany před UVA a UVB v produktu minimálně 1 ku 3.

Chemická či fyzikální ochrana?

Existují dva druhy, jakým opalovací krémy pleť chrání před působením UV paprsků. Fyzikální a chemická. Přečtěte si o nich:

Minerální či chemická ochrana před UV zářením? Přečtěte si PRO a PROTI Minerální či chemická ochrana před UV zářením? Přečtěte si PRO a PROTI Chránit se před slunečním zářením je povinnost, bez ohledu na počasí. Zdaleka totiž nejde „jen“ o estetické záležitosti jako jsou vrásky, jemné linky a nadměrná pigmentace. Nedostatečná ochrana před ultrafialovým zářením může vyústit i v rakovinu kůže a dokonce její nejagresivnější formu, melanom.

Fyzikální ochranu své pleti poskytnete používáním denního krému Physical Sunscreen. Ten obsahuje fyzikální filtry, které absorbují ultrafialové záření a přeměňují jej na záření infračervené, které se rozptýlí v podobě tepla.

Oxidy jako oxid zinečnatý a oxid titaničitý dokáží absorbovat ultrafialové záření kratších vlnových délek a rozptýlit viditelné záření delších vlnových délek.

Konec článku