Proč je antioxidace pleti důležitá?

Proč je antioxidace pleti důležitá?
Rubrika: Omlazení pleti 14.04.2019
tisk

My, Češi, na antioxidaci trochu zapomínáme. Možná tak ještě, pokud by znamenala konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny, tak na ni přikývneme Pokud se má ale jednat o antioxidaci pleti, jsme skeptičtí. Skepse přitom není vůbec na místě!

Začneme s trochou teorie! Extracelulární matrix (mezibuněčná hmota) poskytuje kůži strukturní podporu nezbytnou pro růst tkání, zachování jejího zdraví a ovlivňuje schopnost regenerace, elasticity a pevnosti. Je také hlavním komunikačním kanálem mezi vnějším prostředím a buňkami kůže. Její vnitřní struktura je vysoce organizovaná, založená především na vlastnostech obsažených molekul a částečně na aktivitě buněk, které ji utváří. Sestává hlavně z glykoproteinů a proteoglykanů – tedy kolagenu, elastinu, fibrilinů apod.

Lidská kůže je ale neustále pod tlakem – negativně na ni působí vzduch, respektive částice znečištění v něm, sluneční záření, nečistoty, ale také další chemické či mechanické podněty. To vše může mít za následek vznik řetězové reakce volných radikálů. Volné radikály vznikají například po expozici ultrafialového záření.

Nepárový elektron dělá neplechu

Volné radikály jsou atomy nebo molekuly s nepárovým elektronem. Kvůli jeho absenci jsou vysoce reaktivní. Formují se, a zároveň zanikají běžnou aerobní metabolickou aktivitou tělesných buněk, která je nezbytná pro buněčný život. Vznikají-li však v nadměrném množství, dochází k jevu zvanému oxidativní stres.

Při oxidativním stresu dochází k nerovnováze mezi vznikem volných radikálů a schopností organismu se s nimi vypořádat – neutralizovat je antioxidanty. Právě proto hrají antioxidanty v péči o pleť významnou roli. Při oxidativním stresu dochází k poškození složek kůže, jako jsou buněčné stěny, lipidové membrány, mitochondrie, a dokonce přímo DNA.

Vedle toho volné radikály působí také na molekulární dráhy, kdy navyšují aktivitu aktivačního proteinu 1, který je zodpovědný za zpomalení produkce kolagenu, a naopak urychlují jeho rozpad prostřednictvím navýšení aktivity transformační růstového faktoru beta a enzymu metalloproteinázy.

Kolagen v ohrožení

Jenže právě kolagen je základní stavební prvek kůže, je základní bílkovinou kůže i jejího extraculárního matrixu a propůjčuje jí její pevnost a sílu. V důsledku oxidačního stresu se snižuje jeho tvorba a urychluje jeho degradace, což vede mimo jiné k tzv. fotostárnutí a souvisejícímu předčasnému stárnutí.

Kůže jakožto největší tělesný orgán a první bariéra a ochrana organismu před vnějším poškozením, ať už se jedná o mechanické, chemické či patogenní riziko, je naštěstí vybavena proti volným radikálům ochranným mechanismem – vlastní zásobou antioxidantů, které omezují jejich formování, a tím brání poškození kožních buněk. Ta je však mnohdy nedostačující, a je proto vhodné ji podpořit topickou aplikací antioxidantů kosmetickými produkty, které by měly vždy obsahovat širší spektrum antioxidantů. Velké množství jich najdete například v antioxidačním multifunkčním produktu Firewall.

Jaké antioxidanty patří mezi nejvhodnější?

  • Superoxid dismutáza, která je v organismu důležitým enzymem a silným antioxidantem. Je dokonce v první bojové linii antioxidačního systému kůže. Zejména účinná je v neutralizaci reaktivního superoxidového anionu, proto je záhodno její obsah v kůži navýšit topickou aplikací.
  • Dimethylmethoxy chromanol je syntetický analog gamma-tokoferolu, silného antioxidantu a jednoho z druhů vitamínu E. Svým působením napodobuje aktivitu superoxid dismutázy. Pokud se pak vyskytují v produktu, jako je Firewall společně, svojí antioxidační aktivitou fungují stejně jako vlastní antioxidační ochranný systém těla.
  • Patentovaný Copper PCA je peptid se silným a specifickým antioxidačním účinkem na reaktivní peroxynitrátové (ONOO-) a hydroxylové radikály.
  • Vitamín E je v tucích rozpustný vitamín a antioxidant s účinkem proti širokému spektru volných radikálů. Kromě antioxidace ale svým působením, jako je podpora hydratace a regenerace pleti, redukuje při topické aplikaci viditelné známky jejího stárnutí.
Konec článku