Navyšte účinky filozofie CSA. Jak? S pomocí peptidů

Navyšte účinky filozofie CSA. Jak? S pomocí peptidů
Rubrika: Omlazení pleti 30.06.2019
tisk

Filozofie CSA sestává z aplikace vitamínu C a ochrany před UV paprsky ráno a aplikace vitamínu A večer. To vše má za následek obnovu kolagenu a elastinu v kůži, a tím pádem její omlazení. Pokud do péče přidáte peptidy, účinek filozofie CSA tak maximalizujete.

Peptid je organická látka, která je složená ze dvou a více aminokyselin, které jsou spolu propojené peptidovou vazbou. Jedná se v podstatě o kusy bílkovin s o něco kratším řetězcem aminokyselin. Aminokyselin se přirozeně vyskytuje dvacet druhů, které se na sebe mohou v jakémkoliv pořadí vázat, čímž utváří neskutečně obrovské množství (v řádu milionů) různých typů peptidových kombinací.

Bílkoviny se přirozeně vyskytují v kůži, kde utváří kolagen, elastin a keratin. Tyto bílkoviny jsou zodpovědné za typické vlastnosti kůže, její sílu, pružnost a odolnost. Při topické aplikaci mají peptidy řadu účinků, včetně navýšení obsahu těchto bílkovin v kůži, čímž podporují její mladistvý vzhled. Aktivovat dokáží peptidy také určité druhy kožních receptorů. Tím, že peptidů existuje široké spektrum, stejně široká je i škála jejich vlivu na kůži.

Podpořte efekt filozofie CSA

Filozofie CSA, to je anti-ageingová strategie britské značky Medik8, která sestává z aplikace produktů s vitamínem A a vitamínem C, společně s ochranou před slunečním zářením.

Více se o ní dočtete v našem článku, který jsme CSA věnovali:

Díky filozofii CSA budete vypadat o deset let mladší. Oč se jedná? Díky filozofii CSA budete vypadat o deset let mladší. Oč se jedná? Filozofie CSA je nejnovějším počinem britské firmy Medik8. Kombinuje v sobě ochranu před slunečním zářením s vitamíny A a C.

Kolagen a elastin v extracelulárním matrixu utváří strukturu kůže. Se zvyšujícím se věkem se snižuje produkce jak kolagenu, tak elastinu. Na druhou stranu se navyšuje produkce enzymu metaloproteináza, který existující kolagen a elastin rozkládá. Výsledkem je, že mezibuněčný prostor kůže ztrácí svoji oporu, a tím pádem se navenek začíná projevovat ztráta pružnosti, pro níž jsou tolik charakteristickým rysem vrásky a jemné rýhy.

Podobná struktura jako kolagen

Kolagen a elastin jsou tvořeny specifickou kombinací aminokyselin ve svých řetězcích. Tím, že do kůže dodáme peptid, který má podobnou strukturu jako kolagen a připomíná jeho fragmenty, který by za normálních okolností vznikl jeho rozpadem, kůže dojde k přesvědčení, že skutečně došlo k rozpadu kolagenu, a začne jej syntetizovat větší množství. Obsah kolagenu v kůži tak přirozeně naroste, což se navenek projeví jejím zpevněním, v případě elastinu nárůstem její pružnosti.

Jednu z nejúčinnějších kombinací peptidů najdete v séru Liquid Peptides. O jaké peptidy se konkrétně jedná?

Matrixyl 3000 (Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7)

Matrixyl 3000 je kombinací dvou tzv. matrikinů, signalizačních peptidů, které společně působí tak, že obnovují mezibuněčný matrix kůže. Obsahuje Palmitoyl Tripeptide-1 a Palmitoyl Tetrapeptide-7.

Palmitoyl tripeptide-1 (Pal-GHK) je peptid tvořený řetězcem tří aminokyselin, a to glycinu, histidinu a lysinu napojených na kyselinu palmitovou, mastnou kyselinu, která je do peptidu přidaná pro zlepšení jeho rozpustnosti a prostupu do kůže. Kolagen I. typu má peptidový řetězec tvořený taktéž aminokyselinami glycinem, histidinem a lysinem. Tím, že kůži dodáme fragment glycinu, histidinu a lysinu, vyvolá to reakci, jako by došlo k rozpadu kolagenu. Výsledkem je navýšení jeho produkce, a tím pádem dochází ke zpevnění pleti, jejímu vypnutí a redukci vrásek.

Palmitoyl tetrapeptide-7 (Pal-GQPR) je peptid tvořený čtyřmi aminokyselinami, tedy glycinem, glutamin, prolinem a argininem, které jsou opět navázány pro lepší penetraci pletí na kyselinu palmitovou. Tento peptid působí jiným mechanismem, kdy snižuje produkci prozánětlivého interleukinu-6 (IL-6) v keratinocytech a fibroblastech. Interleukin může mít za následek degradaci mezibuněčné hmoty v kůži. Palmitoyl tetrapeptide-7 tak zpomaluje stárnutí pleti a vznik vrásek.

Matrixyl Synthe’6 (Palmitoyl Tripeptide-38)

Matrixyl Synthe’6 je okysličený lipopetid na bázi palmitoyl-lysyl-dioxymethionyl-lysinu. Získává se z tripeptidu, který se přirozeně vyskytuje v kolagenu IV. typu a lamininu. Tento peptid má schopnost stimulovat šest hlavních složek kožní tkáně, a to kolagen I. typu, hlavní složku dermální mezibuněčné hmoty, kolagen III. typu vznikající v prvních fázích hojivých procesů v kůži, kolagen IV. typu stimulující hojení poranění, fibronektin, glykoprotein napomáhající opravě tkání, kyselinu hyaluronovou podporující elasticitu, hydrataci a hojení tkání a laminin-5, složku základních membrán mezi epidermis a dermis, která napomáhá migraci keratinocytů.

Syn-Eye (Palmitoyl Tripeptide-5)

Syn-Eye je další peptid stimulující produkci kolagenu ve fibroblastech, čímž napomáhá zachovat optimální stav extracelulárního matrixu kůže a podporuje vyhlazení jemných rýh a vrásek a celkově zlepšuje texturu pleti.

TegoPep 4-17 (Tetrapeptide-21)

Na základě opakujících se aminokyselinových řetězců v různých typech extracelulárního matrixu (kolagen I. typu, II. typu, III. typu, IV. typu, V. typu a elastin a proelastin) byly vytipovány sekvence mající omlazující účinek. Nejaktivnější z nich byl právě tento tetrapeptid, který stimuluje produkci kyseliny hyaluronové a fibronektinu. Díky tomu dochází ke zjemnění pleti a úbytku jemných linek i hlubokých vrásek.

Konec článku